Chức danh:

Nhân viên kỹ thuật

Bộ phận:

Kỹ thuật

Quản lý trực tiếp:

Trưởng bộ phận

Trách nhiệm chung:

Hỗ trợ mọi hoạt động của phòng kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật ngành viễn thông IBS

Trách nhiệm chính:

-  Hỗ trợ các công việc cho bộ phận kỹ thuật IBS

-  Định kỳ hàng tuần, hàng tháng có trách nhiệm lập bảng báo cáo thông tin của hố trợ kỹ thuật.

-  Thực hiện các trách nhiệm theo vị trí công tác đã được quy định trong Bảng Mô tả Công Việc dưới đây

-  Chịu trách nhiệm bảo mật, tính chính xác, trung thực và hậu quả xảy ra thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình được phân công

-  Thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Quyền hạn:

-  Được quyền theo dõi hối thúc bộ phận IBS hỗ trợ các công việc liên quan đến IBS

-  Được quyền từ chối thực hiện những công việc trái với quy định của pháp luật

-  Được quyền liên hệ trực tiếp với nhà mạng bằng email, điện thoại.

Những người làm việc chung:

P.Kỹ thuật,Quản lý CL, Quản lý dự án Kinh Doanh, Kế toán, Hành chánh

Yêu cầu tối thiểu:

-  Đang sinh sống tại Hà Nội

-  Trình độ học vấn: Kỹ sư viễn thông.

-  Kiến thức chuyên môn: hệ thống viễn thông trong tòa nhà cao tầng.

-  Kinh nghiệm: đã có tay nghề, từng làm qua công ty đầu tư DAS và Teldata như PLT.

-  Vi tính: Am hiểu về autocad, giỏi excel, sử dụng word thành thạo

-  Kỹ năng mềm (Soft skills): làm việc nhóm, giao tiếp, …

Mô tả công việc

chi tiết:

- Lấy Logfiles , kiểm tra chất lượng trạm trước khi đi nghiệm thu cùng nhà mạng.

-  Chạy Logfiles để làm HSNT, HSBD các nhà mạng.

-  Xử lý nhiễu, xử lý các trạm có KPI xấu, xử lý trạm có phản ánh khách hàng…

-  Khảo sát, báo cáo thông tin các dự án.

-  Khảo sát, thiết kế hệ thống IBS, Teldata.

-  Giám sát thi công.

-  Hỗ trợ nhà mạng ra vào trạm xử lý khi cần.

-  Chốt đồng hồ điện nhà mạng và tòa nhà, trình ký BB điện tại các tổ đài.

-  Trực ứng cứu, xử lý khi trạm xảy ra sự cố.

-  Thực hiện đấu nối phát sóng mới.

-  Phục vụ các việc liên quan đến HS thầu nhà mạng (phần kỹ thuật).

-  Theo dõi, liên hệ nhà mạng cho tất cả các vần đề liên quan.

-  Nhận thông tin từ nhà mạng về tất cả các tình huống các trạm.

-  Hỗ trợ các nhà mạng Teldata phát triển thuê bao mới, ứng cứu xử lý phản ánh khách hàng…

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Mức lương

Thỏa thuận khi phỏng vấn

Hình thức nộp Hồ sơ

Nộp qua địa chỉ mail: thuyphan@pltco.com.vn

Người liên hệ: Phan Thị Thanh Thúy (0933.049988)