Tên công ty                        Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin PLT

Tên giao dịch                     PLT IT JSC

Trụ sở                                 125 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Điện thoại                          +84 28 62 99 98 97

Cổ đông sáng lập              Ông Lê Thành Phong

Đại diện pháp luật             Ông Phan Anh Dũng

Vốn điều lệ                         45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng)

Hoạt động chính                Đầu tư và hợp tác khai thác / sử dụng hạ tầng viễn thông