• Địa điểm             : Khu C, chợ Đà Lạt, phường 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Chủ đầu tư         : CÔNG TY CỔ PHẦN LEN NGUYỄN
  • Hạng mục ĐT     : Hệ thống phủ sóng di động ( IBS )
  • Quy mô               : Diện tích 43.000 m2 sàn xây dựng