• Địa điểm             : phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Chủ đầu tư         : ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Hạng mục ĐT     : Hệ thống phủ sóng di động ( IBS )
  • Quy mô               : Diện tích 60.000 m2 sàn xây dựng