• Địa điểm             : Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Chủ đầu tư         : BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA
  • Hạng mục ĐT     : Hệ thống phủ sóng di động IBS
  • Quy mô               : Diện tích 68.000 m2 sàn xây dựng