• Địa điểm             : phường Bình An – Quận 2 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư         : PHÚ CƯỜNG GROUP ( KIÊN GIANG – VIỆT NAM )
  • Hạng mục ĐT     : Hệ thống phủ sóng di động IBS+ Tel/data + CATV
  • Quy mô               : Diện tích 130.000 m2 sàn xây dựng