• Địa điểm             : P.An Phú-An Khánh, Q2, HCM
  • Chủ đầu tư         : Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
  • Hạng mục ĐT     : Hệ thống phủ sóng di động IBS
  • Quy mô               : Diện tích 65,362.8 m2 sàn xây dựng